Ковалентният радиус rcov е мерило за големината на атома, участващ в ковалентна връзка. Измерва се в пикометри (pm) или ангстрьоми (Å).

Таблица на ковалентните радиуси

редактиране

Стойностите в представената по-долу таблица са базирани на статистическия анализ на повече от 228 000 експериментални дължини на връзката, взети от Cambridge Structural Database[1]. Числото в скоби представлява изчисленото стандартно отклонение за последната цифра.

Z Елемент r (Å)
1 H 0.31(5)
2 He 0.28
3 Li 1.28(7)
4 Be 0.96(3)
5 B 0.84(3)
6 C (sp3) 0.76(1)
C (sp2) 0.73(2)
C (sp) 0.69(1)
7 N 0.71(1)
8 O 0.66(2)
9 F 0.57(3)
10 Ne 0.58
11 Na 1.66(9)
12 Mg 1.41(7)
13 Al 1.21(4)
14 Si 1.11(2)
15 P 1.07(3)
16 S 1.05(3)
17 Cl 1.02(4)
18 Ar 1.06(10)
19 K 2.03(12)
20 Ca 1.76(10)
21 Sc 1.70(7)
22 Ti 1.60(8)
23 V 1.53(8)
24 Cr 1.39(5)
25 Mn (нискоспинов) 1.39(5)
Mn (високоспинов) 1.61(8)
26 Fe (нискоспиново) 1.32(3)
Fe (високоспиново) 1.52(6)
27 Co (нискоспинов) 1.26(3)
Co (високоспинов) 1.50(7)
28 Ni 1.24(4)
29 Cu 1.32(4)
30 Zn 1.22(4)
31 Ga 1.22(3)
32 Ge 1.20(4)
33 As 1.19(4)
34 Se 1.20(4)
35 Br 1.20(3)
36 Kr 1.16(4)
37 Rb 2.20(9)
38 Sr 1.95(10)
39 Y 1.90(7)
40 Zr 1.75(7)
41 Nb 1.64(6)
42 Mo 1.54(5)
43 Tc 1.47(7)
44 Ru 1.46(7)
45 Rh 1.42(7)
46 Pd 1.39(6)
47 Ag 1.45(5)
48 Cd 1.44(9)
49 In 1.42(5)
50 Sn 1.39(4)
51 Sb 1.39(5)
52 Te 1.38(4)
53 I 1.39(3)
54 Xe 1.40(9)
55 Cs 2.44(11)
56 Ba 2.15(11)
57 La 2.07(8)
58 Ce 2.04(9)
59 Pr 2.03(7)
60 Nd 2.01(6)
61 Pm 1.99
62 Sm 1.98(8)
63 Eu 1.98(6)
64 Gd 1.96(6)
65 Tb 1.94(5)
66 Dy 1.92(7)
67 Ho 1.92(7)
68 Er 1.89(6)
69 Tm 1.90(10)
70 Yb 1.87(8)
71 Lu 1.87(8)
72 Hf 1.75(10)
73 Ta 1.70(8)
74 W 1.62(7)
75 Re 1.51(7)
76 Os 1.44(4)
77 Ir 1.41(6)
78 Pt 1.36(5)
79 Au 1.36(6)
80 Hg 1.32(5)
81 Tl 1.45(7)
82 Pb 1.46(5)
83 Bi 1.48(4)
84 Po 1.40(4)
85 At 1.50
86 Rn 1.50
87 Fr 2.60
88 Ra 2.21(2)
89 Ac 2.15
90 Th 2.06(6)
91 Pa 2.00
92 U 1.96(7)
93 Np 1.90(1)
94 Pu 1.87(1)
95 Am 1.80(6)
96 Cm 1.69(3)

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán and Santiago Alvarez. Covalent radii revisited. Dalton Trans., 2008, 2832-2838, DOI:10.1039/b801115j