Комисия за духовенството

Комисията за духовенството към Междуритуалната епископска конференция в България е постоянна комисия, която има за задача:

  • запознаване с документите на Светия престол, отнасящи се до свещенството и свещеническата служба
  • превод на тези текстове и разпространяването им всред духовенството
  • информация за нови публикации, отнасящи се до свещенството и свещеническата служба
  • въпроси, отнасящи се до реда сред духовенството, пенсионната възраст, период на изпълняване на службата на енорийски свещеник, грижа за болни или в трудна ситуация духовници
  • Човешко, религиозно-духовно, интелектуално и пасторално образование на духовниците