Комитет за външноикономически връзки

Комитетът за външноикономически връзки е държавна институция в Народна република България с ранг на министерство, съществувала от 1974 до 1976 година.

На негово подчинение са няколко външнотърговски предприятия („Техноимпорт“, „Машиноимпорт“, „Техноекспорт“, „Техноимпекс“), свързани с вноса на оборудване за някои промишлени отрасли, както и с работата на българи в чужбина. В същото време продължава да съществува и Министерството на външната търговия, което управлява отраслово повечето външнотърговски предприятия. Комитетът е присъединен към министерството 2 години след създаването му[1].

За цялото време на съществуване на Комитета за външноикономически връзки негов председател е Никола Калчев[2].

БележкиРедактиране

  1. Методиев, Веселин и др. Българските държавни институции 1879-1986. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 100-101.
  2. Ташев, Ташо. Министрите на България 1879-1999. София, АИ „Проф. Марин Дринов“ / Изд. на МО, 1999. ISBN 978-954-430-603-8 / ISBN 978-954-509-191-9. с. 213.