Комплексна динамика

Комплексната динамика е математическа дисциплина обединяваща методи от комплексния анализ и теорията на динамичните системи. Математическото моделиране на комплексни динамики включва моделирането на топологични представяния на множество системи и дистрибуцията на секвенции от динамични системи, всяка от които съответства на определено състояние към неговото динамично развитие [1].

Основен обект в комплексната динамика са динамични системи получени чрез итерации на комплексни функции на една и повече променливи. Корените на науката може да бъдат проследени до трудовете на Монтел върху нормални фамилии от 20-те години на ХХв.

БележкиРедактиране

  1. "modelling of the topological performances of multiple systems and dynamical system sequences distribution, each of which corresponds to a state of the system, with its dynamical evolution, as given by the shift operator" Boyce, Systems evolutions, distribution and performance, p. 124

ЛитератураРедактиране

  • Beardon, A. (1991), Iterations of Rational Functions, New York: Springer.
  • Carleson, L. & Gamelin, T. (1993), Complex Dynamics, New York: Springer.
  • McMullen, C. T. (1994), Complex Dynamics and Renormalization, Princeton: PUP.
  • Fornaess, J. (1995), Dynamics in Several Complex Variables, Providence, RI: American Mathematical Society.
  • Milnor, J. (1999), Dynamics in One Complex Variable, Wiesbaden: Vieweg Verlag.

Виж ощеРедактиране