Конвергенция (биология)

Вижте пояснителната страница за други значения на Конвергенция.

Като значение терминът може да се сбърка с паралелна еволюция. Разликата между двете е, че паралелизмът се осъществява при родствени, а конвергенцията – при неродствени организми.[1]

Конвергентна еволюция или конвергенцията е термин в еволюционната биология. Конвергентна еволюция се нарича процесът на независимо развитие на сходни белези у неродствени организми.[1]

В резултат на конвергентна еволюция са аналогните органи. Те възникват, когато неродствени организми обитават среда със сходни условия. По тази причина силно различни по устройство и произ­ход организми се приспособяват към условията на средата по сходен начин.[1] 

Конвергентната еволюция не се отразява върху общия план на устройс­тво, който запазва характера си при всяка от конвергиращите групи.

Примери за конвергентна еволюция

редактиране

Типичен пример за конвергенция са китът, ихтиозавърът, пингвинът и акулата, които принадлежат към различни класове – бозайници, влечуги, птици и риби. В резултат от конвегенцията при еднаквите условия за живот възниква сходство във формата на тялото, перките и плавниците.

Източници

редактиране
  1. а б в Илия Ватев и др. – Биология – Учебник за медицинските университети – Трето издание – изд. Реко – 2009 г. София (стр. 376) – ISBN 954-90857-5-9