Конвергенция

Уикимедия пояснителна страница

Конвергенция, в отсъствието на по-специфичен контекст, означава приближаване към определена стойност или към определена точка, общ възглед, мнение към фиксирано или равновесно състояние.

Може да се отнася за:

  • конвергенция в математиката, наричана още сходимост;
  • конвергенция в биологията е появата на подобни черти в организми, между които няма близко родство и които се развиват в отделни и понякога различаващи се екосистеми;
  • конвергенция в лингвистиката е появата на структурни сходства между езици;
  • конвергенция в политологията е политическа теория от XX век, според която СССР все повече клони към запада, а западът все повече клони към социализъм;
  • конвергенция в телекомуникациите е обединението на няколко, по-рано отделни услуги в една;
  • конвергенция в икономиката е хипотезата, че доходът на глава от населението в по-бедните икономики расте по-бързо, отколкото в по-богатите икономики.
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.