Кондензация (химия)

(пренасочване от Кондензационна реакция)

Кондензационна реакция е названието на няколко органични реакции на прибавяне, които обикновено протичат на стъпки, за да образуват продукта на прибавяне, често в равновесие, и водна молекула.[1] Реакцията иначе може да включва функционалните групи на молекулата и образуването на малка молекула – амоняк, етанол или оцетна киселина вместо вода.[2] Това е универсален клас реакции, които могат да възникнат в киселинни или основни условия или в присъствието на катализатор. Този клас реакции представлява жизненоважна част от живота, тъй като е от съществено значение за образуването на пептидни връзки между аминокиселините и синтеза на мастни киселини.[3] Съществуват много вариации на реакции на кондензация.

Идеализирана схема, показваща кондензация на две аминокиселини за получаване на пептидна връзка.

Кондензационните реакции могат да бъдат разделени на два основни типа:[4]

  • Реакции на заместване. В процеса на взаимодействие на реагентите, атомите или техните групи се заменят с образуването на проста молекула:
 
Водород, хидроксилна група, органични радикали, халогени и други групи от атоми могат да бъдат X и Y. Водата, неорганичните соли и халогенидите на водорода могат да действат като разцепваща се молекула. Тази група реакции включва кротонови кондензации, реакцията на Фридел – Крафтс и редица подобни.
  • Реакции на добавяне. По време на този тип реакция към органичната молекула се свързва друга органична молекула чрез множество връзки:
 
Тази група реакции включва например кондензацията на Алдол и реакцията на Дилс – Алдер.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Fakirov, S. Condensation Polymers: Their Chemical Peculiarities Offer Great Opportunities // Progress in Polymer Science 89. 2019-02-01. DOI:10.1016/j.progpolymsci.2018.09.003. с. 1 – 18.
  2. Condensation Reaction // IUPAC. Посетен на 7 декември 2017.
  3. Voet, Donald, Voet, Judith, Pratt, Chriss. Fundamentals of Biochemistry. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc., 2008. ISBN 978-0470-12930-2. с. 88.
  4. Пономарёв А. Б. Конденсации реакции // Химическая энциклопедия. Т. 2: (Даффа—Меди). Москва, Советская энциклопедия, 1990. ISBN 5-82270-035-5. с. 448 – 449.