Конституция на Черна гора

Сегашната Конституция на Черна гора е ратифицирана и приета от парламента на Черна гора на 19 октомври 2007 година, на извънредно заседание, от постиганато мнозинство от две трети от гласовете. Официално е обявена за Конституцията на Черна гора на 22 октомври 2007 година.

Тази конституция заменя Конституцията от 1992 година.

Структура редактиране

Конституцията на Черна гора е съставена от 158 члена, поделени на 8 раздела:

  1. Общи разпоредби
  2. Граждански права и свободи
  3. Планиране
  4. Икономическо планиране
  5. Реда и законността
  6. Конституционен съд на Черна гора
  7. Промени в Конституцията
  8. Преходни и заключителни разпоредби

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране