Конструкция на сграда

Конструкция на сграда

редактиране

Всяка сграда[1][2] е съставена от подредени по определен начин части взаимно свързани в система[3], която работи като единно цяло. Тази система се нарича конструкция[4] на сградата, а частите – конструктивни елементи. Основните конструктивни елементи на сградата са основи, стени, скелет (ако има), подове и покрив.

Видове конструктивни елементи

редактиране

Елементите на сградата могат да бъдат два вида – носещи и ограждащи.

Носещи конструктивни елементи

редактиране

Носещи елементи са тези, които поемат върху себе си и предават към земята всички сили, които действат на сградата.

Ограждащи конструктивни елементи

редактиране

Ограждащи елементи са тези, които отделят сградата от външната среда и разделят вътрешното и пространство на помещения.

Някои елементи на сградата могат да изпълняват носеща, ограждаща или носеща и ограждаща функция едновременно. Например стените. Носеща и ограждаща функция едновременно изпълняват винаги подовете.

Съвкупността от всички свързани носещи елементи на сградата се нарича носеща конструкция на сградата.

Конструктивни елементи, които не участват в носенето на сградата, т.е. не поемат товари от други конструктивни елементи, а само им предават собствения си товар и този от оборудване, обзавеждане, инсталации и човешка дейност са елементи на ограждащата конструкция. Те служат за отделяне на сградата от обкръжаващата я среда и разделяне на помещенията едно от друго. Те запълват равнините, очертани от носещия скелет и освободени от носеща функция, поемат не по-маловажни задачи – да изолират, защитават, ограждат и/или пропускат въздух, слънце, влага, вода, пари, топлина и т.н.

Архитектурната дисциплина, която се занимава с изучаване на конструкцията на сградите, се нарича сградостроителство.

Източници

редактиране