Отваря главното меню

Сградостроителството е учебна дисциплина в курсовете по архитектура и строително инженерство в България. Тя обхваща общите принципи на строителството на сгради и процеса на действителното им изграждане. Предмет на сградостроителството е анализът и изучаването на конструкцията на сградата, ограждането и от външната среда, нейните конструктивни елементите и връзките между тях [1].

Професор архитект Храбър Попов от 1943 г. до 1953 г. ръководи новооснованата катедра "Сградостроителство" (сега "Технология на Архитектурата") във Висшето техническо училище (Държавната политехника) [2].

ИзточнициРедактиране

  1. Попов, Атанас. Архитектурни конструкции - IV издание. София, издателство "Техника", 1975. с. 299. (Университетски учебник)
  2. Алманах. Първите студенти и преподаватели по архитектура - 1943. София, Висш институт по архитектура и строителство - архитектурен факултет, 1993. с. 165. М. Класанов и колектив