Конференция е среща на група от хора с цел обсъждане на дадена тема.

1930 г. Конференция на световния парламент в Лондон, Англия

Вижте също

редактиране