Публичност е съзнателен опит за въздействие над възприятията на обществото по дадена тема. Обект на публичност могат да бъдат хора (например:политици и актьори), стоки и услуги, организации от всякакъв вид, произведения на изкуството и др. Важно е обектът на публичност да има новинарска стойност и да събужда обществен интерес.

В сферата на маркетинга публичността е част от промоцията.

С повишаването на публичността на даден обект се занимават основно специалисти по маркетинг и връзки с обществеността. Тяхната цел е, чрез създаванане на новина, да се предизвика интереса на дадена публика. Някои от методите, които специалистите използват за добиване на публичност са:

Вижте също редактиране

Източници и външни препратки редактиране