Тази статия е за вида представление. За музикалния жанр вижте Концерт (музикална форма).

Концертът (от на латински: concerto, „състезавам се“) е вид представление на живо, при което музика се изпълнява пред публика. Представлението може да бъдe на отделен музикант, като в този случай понякога се нарича рецитал, или на музикална група, като оркестър или хор.

Концерт