Отваря главното меню
Римският стотник Лонгин пробожда Христос на кръста

Копието на Лонгин, известно и като „копието на съдбата“, е християнска реликва – копието, с което римският войник Лонгин пробожда разпънатия Иисус Христос, за да потвърди смъртта му: „но един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода“.[Иоан. 19:34]