Космогонията е дял от астрономията за образуването и развитието на Слънчевата система, звездите и техните системи, мъглявините.

Първи опити за създаване на научно обосновани космогонични хипотези се правят през XVIII век. Широко разпространение имат хипотезите за произхода на Слънчевата система на Имануел Кант, Лаплас, Шмит.