Вижте пояснителната страница за други значения на Кота.

Ко̀та е топографски термин, който означава нанасяне на абсолютната надморска височина на точка върху топографска карта.

Военно дело редактиране

Във военната наука термина кота най-често се употребява за обозначаване на господстваща височина или на възвишение, от което се открива най-добър обзор. Тези коти се използват за установяване на наблюдателни и опорни пунктове.