Кохезия (физика)

Кохезия (на латински: cohaerere – слепвам, стоя заедно) е физично свойство на материята, сила на междумолекулярно привличане между подобните частици. Кохезията и адхезията (привличане между различни частици) спомагат за разбиране на явления като повърхностно напрежение и капилярност. Едно от веществата с висока кохезия е водата.

Капки роса, формирани благодарение на кохезията

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране