Кочанската контрачета е създадена с помощта на българските власти във Вардарска Македония с цел борба срещу комунистическите партизани.

Кочанска контрачета
Информация
Активна? - 1944 г.
ДържаваЦарство България
ПреданостЦарство България
Командири
Изтъкнати
командири
Димитър Медаров

Съставена е от 50 души. Начело на четата е деецът на Вътрешната македонска революционна организация Димитър Медаров.[1] По-късно четата наброява 200 души.

Бележки редактиране

  1. Павловски, Јован. Судењата како последен пораз, Центар за информирање и издавачка дејност „Полог“, Тетово, 1977, стр. 203.