Кредитната карта е вид разплащателно средство за покупка на стоки, услуги и др. За разлика от дебитната карта, сумата за покупка с кредитна карта не се изтегля от банковата сметка на картодържателя, а от отпуснатия кредитен лимит от банката или кредитната компания. В някои случаи кредитната карта е кодирана така, че да може да се надвишава допустимият лимит. Кредитните карти са важни за създаване и изграждане на кредитна история, която влияе на условията за отпускане на потребителски кредити като заеми, ипотеки и покупки на лизинг на автомобили например, както и други.

Кредитни карти

Параметри и условия

редактиране

Всяка кредитна карта има няколко характеристики. Най-важните от тях са:

  • Кредитен лимит – финансовите средства, които могат да се ползват с дадената карта. Освен общия кредитен лимит, кредитните карти могат да имат и допълнителни лимити за ден, седмица или трансакция.
  • Лихвен процент
  • Гратисен период – период, през който ако се погаси задължението, не се дължат лихви. Обикновено кредитните карти имат гратисен период.
  • Обезпечение – понякога за по-големи суми се изисква обезпечение
  • Такси – тук се включва както таксата за издаване, годишната такса за обслужване, така и таксата при теглене на пари в брой и плащания

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране