Критерият на Нютон Ne е безразмерна величина, наречена в чест на английския физик Исак Нютон. Познати са няколко дефиниции, посочената по-долу се използва при процеси, свързани с разбъркване на флуиди:

  • - Мощността за задвижване на бъркалката,
  • - плътност на течността, |
  • - брой на оборотите,
  • - диаметър на бъркачката,

Известен е още и като Критерий на мощността [1] (обозначаван с KN). В литературата се срещат таблици или диаграми за зависимостта на Ne от (центробежния) критерий на Рейнолдс Re за различни геометриии на бъркачките[2]. Центробежният Re е дефиниран с броя на оборотите n на бъркачката вместо скоростта на флуида w.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. Павлов, К.; Романков, П.; Носков, А.; Примери и задачи по процеси и апарати в химическата технология; Издателство „Техника“, София, 1990
  2. https://www.researchgate.net/figure/Newton-number-as-a-function-of-Reynolds-number-for-Rushton-and-hyperboloid-impellers_fig1_229007722