Кръгово движение

(пренасочване от Кръгово кръстовище)

Кръговото движение е кръгово кръстовище - пътен възел, в който пътното движение преминава в кръгова посока около централен остров.

Пътен знак за кръгово движение в Германия

Кръговите движения, в съвременния им вид, са стандартизирани във Великобритания, въз основа на опита от кръговия трафик в САЩ, но сега са често срещани в много страни по света.