Куриите (Curii) са плебейска фамилия от gens Curia. Те са политици на Римската република от 3 век пр.н.е.

Тяхното когномен е Дентат (Dentatus).

Известни от фамилията: