Кълъраш (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Кълъраш, Калараш, Калъраш или Кълараш са различни форми на записване на български език на румънското име на населено място Călăraşi, породени от особеностите румънската гласна „ă“ – нещо средно между българските „а“ и „ъ“. В различните произношения крайното „и“ не се произнася, произнася се много късо или е доста отчетливо, което води до още разновидности на записване – Кълъраши и Калараши.

Името може да се отнася за:

Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.