Лагер

Уикимедия пояснителна страница

Лагер (на немски: Lager) – място за разполагане на нещо (за хора – обикновено извън населени места) и може да се отнася за:

Други значения
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.