Ландшафт

специфична географска територия представляваща система от всички природни компоненти, която се променя във времето под влиянието на прир

Ландшафт (от немското – Landschaft) е специфична географска територия[1] представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност. Съчетавайки физическите си характеристики и културните наслоявания от човешкото присъствие, често наслагвано с хилядолетия, пейзажите отразяват синтезиса между човек и жизнена среда, ключови за националната идентичност.

Фотография на ландшафта на Гиеонджу, Южна Корея

Земята има необхватен брой ландшафти, включително ледените пейзажи на полярните райони, планинските пейзажи, обширните сухи пустинни пейзажи, островни и крайбрежни пейзажи, горски пейзажи, включващи тайгата и екваториалните гори и селскостопанските пейзажи в умерения пояс и тропиците.

Видове ландшафт редактиране

В пространствено отношение ландшафтът може да бъде:

  • Голям – Той обединява по еднороден облик по-големи територии, като Тракийска низина, Дунавската равнина, Розова долина, лесостепна Добруджа и др. Те от своя страна могат да се разделят на по-малки самостоятелни единици.
  • Малък – Той обединява по-малки територии с еднороден облик, като Бургаска низина, Искърско дефиле, Белоградчишките скали, Побитите камъни край Варна и др. Това са типично култивирани стопански площи и др.
  • Микроландшафт – Той се ограничава в обособени обекти с характерен облик, като отделни зелени площи: паркове, моренни кътове и др. – например „Аязмото“ край Стара Загора, народният парк „Витоша“ край София, паркът „Кайлъка“ край Плевен, крайморските градини във Варна и Бургас и др.

Бележки редактиране

Вижте също редактиране