Ленат (на латински: Laenas; Laenates) е когномен на римската фамилия Попилии от Древен Рим. Laena означава палто на фламин Carmentalis. Първият, който става консул е Марк Попилий Ленат (консул 359 пр.н.е.) общо четири пъти консул.

Известни от фамилията:

Други:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.