Лирическата миниатюра e кратка поетическа форма, в която се изобразява най-често природна картина и чрез нея се изразява чувство. Наситена е с многозначност. Пример за лирическа миниатюра е творбата на Пенчо Славейков – Спи езерото, включена в стихосбирката Сън за щастие.

Вижте също

редактиране