Литературен род

Основните литературни родове са три – епос, лирика и драма.

  • Епосът може да бъде в стихотворна форма (стихотворен епос), но по-често е в художествена проза (прозаичен епос).

Българският класик Иван Вазов се счита за основоположник на всички основни литературни родове (епос, лирика и драма) в българската литература след Освобождението.[източник? (Поискан преди 5 дни)]