Вижте пояснителната страница за други личности с името Каст.

Луций Арторий Каст (на латински: Lucius Artorius Castus) е римски офицер от 2 век, за когото има предположение, че е историческият прототип за легендата за крал Артур.

Луций Арторий Каст
Lucius Artorius Castus
римски военачалник
Роден
Починал

Военната кариера на Арторий Каст е позната от намерените два надписа в Далмация (хърватския бряг), близо до Сплит. Единият надпис е намерен в една антична вила на неговия саркофаг, която той вероятно обитава като прокуратор.[1] Вторият надпис се намира на един камък.[2]

Арторий Каст произлиза вероятно от Кампания, в Южна Италия, от gens Артории.

Той служи първо като центурион в много легиони, първо в III Галски легион (Legio III Gallica), после в VI Железен легион (Legio VI Ferrata) в Юдея, в II Спомагателен легион (Legio II Adiutrix) и накрая в V Македонски легион (Legio V Macedonica), който е действал преди всичко в днешните България, Сърбия и Албания и е повишен в primus pilus. Вероятно се бие през 172 г. при Марк Аврелий в Legio V Macedonica против сарматските язиги северно от Делтата на Дунав.[3] След това е произведен praepositus на флотата от Мизенум, а после получава позицията префект в VI Победоносен легион (Legio VI Victrix), който е стациониран от 122 г. в Британия.

През 180 – 185 г. римляните имат големи загуби на Адрианов вал. VI Победоносен легион се бунтува и разпада. Повечето отговорни в легиона са убити или изпратени на други територии. Каст обаче е произведен през 185 г. за dux и изпратен в Арморика да потуши въстание.[4] След известно време той прекратява своята военна служба и става цивилен прокуратор на Либурния в част от Далмация, със заплата от 100.000 сестерции. След това за него няма сведения.

Вероятността, че Арторий е крал Артур е изявена за пръв път през 1924 г. от Кемп Малоун.

Източници редактиране

  1. намерен в Стобреч: L(ucius) Artori[us Ca]stus |(centurio) leg(ionis) / III Gallicae item [|(centurio) le]g(ionis) VI Ferra/tae item |(centurio) leg(ionis) II Adi(utricis) [i]tem |(centurio) leg(ionis) V M[a]/c(edonicae) item p(rimus)p(ilus) eiusdem praeposito / classis Misenatium [pr]aef(ectus) leg(ionis) VI / Victricis duci(!) legg(ionum) [alaru]m Britan(n)ic{i}/{mi}arum adversus Arm[oricano]s proc(uratori) cente/nario(!) provinciae Li[burniae iure] gladi(i) vi/vus ipse sibi et suis [... ex te]st[amento].
  2. намерен в Подстрана: L[ucius] Artorius | Castus, p[rimus] p[ilus] | leg[ionis] V M[a]c[edonicae], pr|aefectus | leg[ionis] | VI Victric[is].
  3. Дион Касий 72.
  4. Дион 73.2a.