Тази статия е за геометричния обект. За българския вестник вижте Лъч (вестник).

Лъч, това е част от права линия с начало в дадена точка и без край. За да определим един лъч е достатъчно да знаем началото му и посоката.

Ако ползваме тримерна координатна система, лъчът се задава чрез началната точка и коя да е друга точка от този лъч. Можем да ползваме също началната точка и произволен вектор със същата посока.

Права редактиране

Да разгледаме една права и точка О, лежаща върху правата. Правата може да се разглежда като съставена от два срещуположни лъча с общо начало в точката О.