Права (геометрия)

(пренасочване от Права линия)
Тази статия е за геометричния обект. За за социалната концепция вижте Права.

Прàвата (също прàва линия) е едно от основните понятия в геометрията, което се определя само по косвен начин чрез аксиомите. Прàвата се състои от безброй много точки.

Три прави - червената и синята имат един и същи наклон, а червената и зелената имат обща пресечна точка с абсцисната ос

Свойства на правата в Евклидовата геометрия

редактиране
  • Между две точки може да се прокара само една права.
  • В равнината две прави или съвпадат, или се пресичат в една точка, или са успоредни.
  • В триизмерното пространство има 3 варианта за взаимно положение на правите:
  1. пресичат се
  2. успоредни са
  3. кръстосани са

Вижте също

редактиране