Тази статия е за игралното съоръжение. За селото в Южна България вижте Люлка (село).

Люлка е съоръжение на детските площадки за игра, в цирка или в домашна обстановка (обикновено на двора), предназначено за забава и развлечение. Състои се от седалка, закачена на високо място, така че седалката да остава на поне половин метър над земята. Работи на принципа на махалото - след като веднъж се приведе в движение, продължава да осцилира, докато съпротивлението на въздуха или друга външна сила не забавят движението.

Малко момиче се люлее на люлка

Люлките за малки деца представляват по-скоро кутии с дупки за краката и се закачат с метални вериги. Люлките за по-големи деца представляват правоъгълно парче дърво или синтетичен материал като пластмаса, закачен с въжета или вериги на напречна греда. Акробатите ползват люлки в цирка, а мазачите използват такива при боядисване и поправка на по-високи сгради.

Люлка може да се използва и в преносен смисъл със значение на място на създаване и на най-голямо развитие. Например люлка на Възраждането, люлка на цивилизацията.