Люнет

Уикимедия пояснителна страница

Люнет може да се отнася за:

  • Люнет – архитектурен елемент
  • Люнет – вид полево укрепление
  • Люнет – приспособление за металообработващи машини – стругове и шлайфмашини, използван като основна или като допълнителна опора при обработка на дълги детайли.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.