Международна статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето

(пренасочване от МКБ)

Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето (най-често посочвана като Международна класификация на болестите с абревиатурата МКБ; на англ.: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD) е медицинска класификация със списък от кодове, класифициращи болестите и широк кръг от белези, симптоми, абнормални прояви, оплаквания, социални условия и външни причини за наранявания или заболявания. В класификацията всяко здравно състояние може да бъде обозначено с уникална категория, в която е класифицирано, и с уникален код с дължина до шест знака. Такива категории най-често съдържат набор от подобни едно на друго заболявания.

Международната класификация на болестите се изготвя и публикува от Световната здравна организация (СЗО) и се използва в почти целия свят за статистика на заболеваемостта и смъртността, за нуждите на различни системи за обезщетяване и за автоматизирани системи за вземане на решения в медицината. Замисълът на класификацията е да осигури сравними стандарти при събирането, обработката, класифицирането и представянето на здравната статистика. МКБ е основната класификация в Семейството с международни класификации на СЗО[1]

МКБ се ревизира периодично. Актуалната версия е десетата ѝ ревизия (МКБ-10), като тече работа по единадесетата. МКБ-10 е изготвена през 1992 г., за да обезпечи статистиката за смъртността. МКБ-11 е планирана за издаване през 2015 г.[2] и ще бъде ревизирана с помощта на принципите на Web 2.0.[3] СЗО прави годишни по-маловажни и тригодишни важни актуализации.[4] МКБ е част от „семейство“ класификации, които могат да се допълват една-друга, в това число Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (МКФ), която е фокусирана върху функционирането (инвалидността), асоциирано със здравните състояния, както от медицинска, така и от социална перспектива.

Бележки редактиране

  1. World Health Organization. Family of International Classifications. Посетен на 9 март 2012.
  2. Revision of the International Classification of Diseases (ICD) // World Health Organization. Посетен на 29 октомври 2010.
  3. WHO adopts Wikipedia approach for key update // CBC News. 2 май 2007. Посетен на 2012-03-09.
  4. WHO. List of Official ICD-10 Updates.

Външни препратки редактиране

Български редактиране

Английски редактиране