Магнетарите са вид неутронни звезди. Това са звезди, изчерпали своето гориво. Те са изключително плътни и се въртят около оста си с голяма скорост, поради което имат мощно магнитно поле, а диаметърът им е от порядъка на 20 km. Магнетарът е неутронна звезда със свръхмощно магнитно поле, способна да заличи информация от кредитна карта от разстояние равно на половината на това от Земята до Луната. Познати са само 10 магнетара между многобройните неутронни звезди от Млечния път. Пример за такъв магнетар е звездата SGR 1806-20. Тази звезда има 1 квадрилион пъти по-силно магнитно поле от нашата планета (∼1013 to 1015 G, ∼109 to 1011 T).

Художествено представяне на магнетар заедно с линиите на магнитното поле.

Външни препраткиРедактиране