Неодим

химичен елемент с атомен номер 60

Неодим е химичен елемент, метал с атомен номер 60 и означение Nd. Принадлежи към групата на лантанидите. Открит е през 1885 година.

Неодим
Неодим – сребристо-бял метал
Неодим – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на неодим
Спектрални линии на неодим
ПразеодимНеодимПрометий


Nd

U
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZНеодим, Nd, 60
Група, период, блок–, 6f
Химическа сериялантанид
Електронна конфигурация[Xe] 4f4 6s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 22, 8, 2
CAS номер7440-00-8
Свойства на атома
Атомна маса144,242 u
Атомен радиус (изч.)185 (206) pm
Ковалентен радиус201±6 pm
Степен на окисление4, 3, 2
ОксидNd2O3 (основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,14
Йонизационна енергияI: 533,1 kJ/mol
II: 1040 kJ/mol
III: 2130 kJ/mol
IV: 3900 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структура
(до 875 °C)
шестоъгълна
Кристална структура
(над 875 °C)
кубична обемноцентрирана
Плътност7010 kg/m3
Температура на топене1297 K (1024 °C)
Температура на кипене3347 K (3074 °C)
Моларен обем20,58×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене7,14 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение289 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1595 1774 1998 2296 2715 3336
Скорост на звука2330 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет190 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост1,6×106 S/m при 0 °C
Специф. ел. съпротивление0,643 Ω.mm2/m при 0 °C
Топлопроводимост16,5 W/(m·K)
Магнетизъмпарамагнитен;[1]
антиферомагнитен под 20 K[2]
Модул на еластичност41,4 GPa
Модул на срязване16,3 GPa
Модул на свиваемост31,8 GPa
Коефициент на Поасон0,281
Твърдост по Моос1,23
Твърдост по Викерс345 – 745 MPa
Твърдост по Бринел265 – 700 MPa
История
Наименуванот гръцките νέος„нов“ и δίδυμος„близнак, двойник“
ОткритиеКарл Ауер (1885 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
142Nd 27,2 % стабилен
143Nd 12,2 % стабилен
144Nd 23,8 % 2,29×1015 г. α 140Ce
145Nd 8,3 % стабилен
146Nd 17,2 % стабилен
148Nd 5,7 % стабилен
150Nd 5,6 % 6,7×1018 г. β-β- 150Sm

Химически свойства редактиране

Неодимът е мек, сребристо бял метал, който бавно потъмнява на въздуха и изгаря напълно при температура от 150 °C с образуване на неодимов(III) оксид:

 

Неодимът е силно електропозитивен метал. Той реагира бавно със студена и много по-бързо – с топла вода, като образува неодимов хидроксид:

 

Неодимът реагира също с всички халогенни елементи:

  (твърдо вещество с виолетов цвят)
  (твърдо вещество с бледоморав цвят)
  (твърдо вещество с виолетов цвят)
  (твърдо вещество със зелен цвят)

Неодимът лесно се разтваря в разредена сярна киселина и образува разтвори с цвета на лилавия Nd(III) йон, в които съществува под формата на [Nd(OH2)9]3+ комплекси:[3]

 

Източници редактиране

Използвана литература