Майордом (на латински: maior domus) е ранносредновековна титла и висша длъжност, използвана главно в държавата на франките. Майордомът първоначално отговаря за кралския дворец, като управлява и някаква територия от кралството с разрешението на краля. Впоследствие властта на майордомите постепенно се увеличава и на практика преминава в техни ръце, докато кралят управлява само фиктивно – короната е в него. Един от най-известните днес майордоми е Карл Мартел.