„Македонски вести“ с позаглавие Седмично списание за история, наука и литература е българско седмично списание, излизало в София в периода 24 януари 1935 – 16 октомври 1936 година.

„Македонски вести“
Брой № 1, 24 януари 1935 година
Информация
Видседмично списание
от № 53 седмичен вестник
Начало24 януари 1935 година
Край16 октомври 1936 година
Цена2 лева, годишен абонамент 80 лева
ИздателАнгел Динев
РедакторАнгел Динев
Васил Ивановски
Михаил Сматракалев,
Коста Веселинов
Димитър Зафировски
Езикбългарски
Политическикомунистически
Тираж2500
Македонски вести в Общомедия
Брой от 19 февруари 1936 година

Списанието е неофициален орган на комунистическата Вътрешна македонска революционна организация (обединена). Негов редактор-стопанин е Ангел Динев. Редактори са и Коста Веселинов и Михаил Сматракалев. Печата се в печатница „Съгласие“.

От брой 19 подзаглавието става Списание за наука, история и литература, в 32 – 39 Седмичник за наука, история и литература, а от 54 – Седмичник за история, литература и общественост. От брой 53 „Македонски вести“ става седмичен вестник за история, литература и общественост. Печата се в тираж 2500 броя. След брой 74 е забранен.[1] В списанието Динев частично публикува брошурата си „Македонските славяни“ и монографията „Илинденската епопея“, в които застъпва идеята за независима македонска нация. Изданието е близко до Македонския литературен кръжок.[2]

Годишнина Броеве Дата
I 1 – 38 24 януари 1935 – 30 октомври 1935
II 39 – 74 5 януари 1936 – 16 октомври 1936[3]

Бележки редактиране

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 857. (на македонска литературна норма)
  2. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 473-474. (на македонска литературна норма)
  3. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 1. София, Наука и изкуство, 1962. с. 461.