Македонски вести

„Македонски вести“ с позаглавие Седмично списание за история, наука и литература е българско седмично списание, излизало в София в периода 24 януари 1935 – 16 октомври 1936 година.

„Македонски вести“
Makedonski Vesti.JPG
Информация
Вид седмично списание
от №53 седмичен вестник
Начало 24 януари 1935
Край 16 октомври 1936
Цена на
печатно издание
2 лева, годишен абонамент 80 лева
Издател Ангел Динев
Редактор Ангел Динев
Васил Ивановски
Михаил Сматракалев,
Коста Веселинов
Димитър Зафировски
Език български
Политически комунистически
Тираж 2500

Списанието е неофициален орган на комунистическата Вътрешна македонска революционна организация (обединена). Негов редактор-стопанин е Ангел Динев. Редактори са и Коста Веселинов и Михаил Сматракалев. Печата се в печатница „Съгласие“.

От брой 19 подзаглавието става Списание за наука, история и литература, в 32 – 39 Седмичник за наука, история и литература, а от 54 – Седмичник за история, литература и общественост. От брой 53 „Македонски вести“ става седмичен вестник за история, литература и общественост. Печата се в тираж 2500 броя. След брой 74 е забранен.[1]. В списанието Динев частично публикува брошурата си „Македонските славяни“ и монографията „Илинденската епопея“, в които застъпва идеята за независима македонска нация. Изданието е близко до Македонския литературен кръжок[2].

Годишнина Броеве Дата
I 1 – 38 24 януари 1935 – 30 октомври 1935
II 39 – 74 5 януари 1936 – 16 октомври 1936[3]

БележкиРедактиране

  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 857. (на македонска литературна норма)
  2. Македонска енциклопедија, том I. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-023-4. с. 473-474. (на македонска литературна норма)
  3. Български периодичен печат 1844 - 1944. Анотиран библиографски указател, том 1 А-М, Български библиографски институт „Елин Пелин“, Наука и изкуство, София, 1962, стр. 461