Кирилска буква Ѧ
Cyrillic letter small yus.svg
Уникод (hex)
Главна: U+0466
Mалка: U+0467

Ѧ, ѧ или малък юс, малка носовка е буква от кирилицата, използвана за предаване на присъщ носов гласен звук. Фонетичната ѝ стойност изразява носова предна гласна, чието произношение е близко до [ɛ̃]н).

Въпреки че малкият юс е отпаднал от книжовните форми на всички съвременни славянски езици, в полския език, който представлява използващ латиницата славянски език, буквата Ę, ę има звуковата стойност на малкия юс. Следва да се отбележи, че полската фонема ę не произлиза пряко от малкия юс, а се развива след сливането на първоначалните носови гласни в полския. Малкият юс се употребява и в румънската кирилица до към 1860 г., изразявайки звука /ja/.

Вижте същоРедактиране