Маркетинг микс (още маркетингов микс, на английски: marketing mix) е термин от маркетинга, предложен през 1960 година от Харвардския професор, Нейл Бордън, с който се обозначават поредицата от действия, които дадена фирма извършва, за да повлияе върху мнението и решението на потребителите, така че те да купят техните стоки или услуги.

Елементи на маркетинг миксаРедактиране

Елементите от маркетинг микса определят маркетинговата тактика, която спомага за осъществяването на маркетинговата стратегия. Те са определени малко по-късно през същата година от професор Джером Маккартни от Мичиганския университет, по следния начин, известен на английски език като 4P: продукт (product), цена (price), дистрибуция (placement) и промоция (promotion). [1]

  • Елементът продукт обхваща всички специфики, свързани със самата стока или услуга и начините, по които потребителите я възприемат в зависимост от своите нужди и желания. От значение за продуктовата политика на фирмата са различни фактори, сред които опаковката, престижа, асоцииран с потреблението на продукта в рамките на дадена социална група, ефективността и качество на продукта, и други.
  • Към елемента цена се отнася всичко, свързано с ценовата политика, която дадена фирма следва: продажбени отстъпки, намаления, плащания, кредитиране. При ценообразуването, освен калкулирането на разходите за производство и дистрибуция и желаната печалба, се отчита и факторът „психология на цената“. Той включва използването на „меки числа“ като 0, 9, 6, 8 и такива, които са противоположни по ефект т.нар. „остри числа“ като 1, 7, 4. [2] Свързани с този елемент от маркетинг микса са и решенията за сезонни намаления.
  • Елементът дистрибуция включва каналите за разпространение на стоката, покритието на пазара, разпределението на стоковата наличност по стоковите бази, локализацията на стоката в търговската мрежа на дребно (мърчандайзинг), както и транспорта на стоките.
  • Четвъртият елемент от маркетинг микса, промоция, е свързан с всички действия, които спомагат за представянето на дадена стока по най-добрия възможен начин, така че да се изтъкнат нейните предимства и достойства, с цел потребителят да бъде убеден и привлечен да я купи. Комуникационната политика на фирмата включва разнообразни методи за промоция като: представяне, реклама, връзки с обществеността, медийно присъствие, лични продажби, директен маркетинг, изграждане на лобита.

ИзточнициРедактиране