Марко Вачков е български кооперативен деец, роден през 1866 в Сухиндол и починал 1936 в София. Основател на модерното пчеларство в България. Освен това е книжовник, публицист, преводач, читалищен деец.

Марко Вачков
български кооперативен деец
Роден
Починал
1936 г. (70 г.)

Завършва „Педагогика“ в Свищов (1884) и „Земеделие“ в „Образцов чифлик“, Русе (1896).

Основава първата пчеларска организация в България през 1899 г. Започва да издава списание "Пчела", на което е главен редактор (1902-1927). Участва в международни изложби по пчеларство в САЩ, Русия, Белгия (1904-1905).

Основава лозаро-винарска кооперация "Гъмза", Българския пчеларски съюз (1911), кооперативна централа "Напредък" (1919), Сухиндолската популярна банка (1919), пчеларска кооперация "Нектар" в София (1920), Съюза на българските лозаро-винари (1920), Съюза на лозаро-винарските кооперации (1928).

Член е на УС на Съюза на популярните банки в София (1919-1935) и на УС на Върховния кооперативен съюз (1927-1928). Редактор е на вестници в Сухиндол.

Негови книги са:

 • "За лозарството и филоксерата в Сухиндол" (1899),
 • "Разсадник на американски лози" (1903),
 • "Отглеждане на пчелите в старите неразборни кошери" (1905),
 • "Пчеларска библиотека" (1905),
 • "Ново пчеларство" (1912, преведена на турски език),
 • "Сухиндол и кооперацията му" (1915).

Превежда:

 • "Ползата от пчелите" от Т. Цеселски,
 • "Медът като лекарство, храна и продукт за домашно употребление" от А. Дубини,
 • "Животът на Франсоа Хубер" от А. П. дьо Кандол,
 • "Пчела, нейната естествена история" от Т. В. Кован,
 • "Кошерът Дадан-Блат" от Ед. Бертран,
 • "Болести и неприятели на пчелите" от Ж. дьо Лаянс,
 • "Селско-стопански кооперации в чужбина",
 • "Кооперативна христоматия" от В. Ф. Тотомиянц и др.