Отваря главното меню

Марк Порций Катон

Уикимедия пояснителна страница

Марк Порций Катон (Marcus Porcius Cato) може да се отнася за:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.