Марцелин Комес (Marcellinus Comes; † след 534 г.) е късноантичен източноримски историк.

Марцелин Комес
Роден
Починал
534 г.

Произлиза, както императорите Юстин I и Юстиниан I от Илирия (Illyricum), регион на Източна римска империя, където се говори още на латински. Служи при тези императори като висш дворцов чиновник (затова и титлата му Comes). През 520 или 523 г. в Константинопол пише хроника (Annales), като продължение на тази от Евсевий и Йероним. Описва на латински събитията от 379 г. (качването на трона на Теодосий I) до 518 г. (започването на управлението на Юстин).

Историята му е запазена до днес и е важен исторически източник за отношенията между прабългарите и Източната римска империя (Византия), през V и VI век.

Забележителното е, че той за пръв пише, че чрез смъкването на Ромул Августул през 476 г. e дошъл края на Западната римска империя:

„Orestem Odoacer illico trucidavit; Augustulum filium Orestis Odoacer in Lucullano Campaniae castello exsilii poena damnavit. Hesperium Romanae gentis imperium, quod septingentesimo nono Urbis conditae anno primus Augustorum Octavianus Augustus tenere coepit, cum hoc Augustulo periit, anno decessorum regni imperatorum DXXII, Gothorum dehinc regibus Romam tenentibus.“
Marcellinus Comes: Chronicon [1]

По-късно той продължава историята си до 534 г. (завладяването на Вандалското царство от Юстиниан). Неизвестен (auct. chron. II) допълва със събитията до 548 г.

Марцелин пише и други произведения, става монах и умира между 534 и 548 г.

Литература редактиране

  • Brian Croke, The chronicle of Marcellinus. Australian Association for Byzantine Studies, Sydney 1995, ISBN 0-9593626-6-5 (Byzantina Australiensia, Band 7. лат. и англ.).
  • Brian Croke, A.D. 476. The manufacture of a Turning Point. In: Chiron 13, 1983, S. 81 – 119.
  • Brian Croke, Count Marcellinus and his Chronicle. Oxford University Press, Oxford 2001, ISBN 0-19-815001-6.
  • Adolf Lumpe, BBKL, Band 5, spalte 770, Marcellinus Comes
  • Warren Treadgold, The Early Byzantine Historians. Macmillan, Basingstoke 2007, ISBN 978-1-4039-3458-1, S. 227ff.

Външни препратки редактиране

Източници редактиране