Масови комуникации (Нов български университет)

Тази статия е за департамента в Нов български университет. Вижте също: Масова комуникация.

Департамент „Масови комуникации“ е един от първите департаменти на Нов български университет. Първата му учебно-квалификационна програма с четири курса по връзки с обществеността стартира на 11 март 1992 г. Следват програмите „Продуцентство в средствата за масова комуникация“ и „Персонифицирана аудиовизуална журналистика“.

През 1997 г. стартира магистърската програма „Управление на масовите комуникации“, която две години по-късно е последвана от програма „Управление на връзките с обществеността“. През 1999 г. е дадено началото и на докторската програма „Масови комуникации“.

От 1996 г. департаментът издава редовно „Годишник на департамент „Масови комуникации“. В него се представят дипломиращите се през годината бакалаври, магистри и докторанти, публикуват се научноизследователски трудове на студенти и преподаватели. От 2006 г. департаментът издава и електронен годишник.[1][2][3][4][5][6][7][8]

Всяка година от 1999 г. насам департаментът организира лятна школа по връзки с обществеността, чиито доклади и обсъждания се документират и се качват на уебстраницата на университета.[9][10][11][12][13][14]

През 2007 г. програмите на департамент „Масови комуникации“ получават акредитация за срок от шест години, а през 2013 г. за пореден пълен срок вече от пет години от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Източници

редактиране
 1. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2006, сайт на НБУ.
 2. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2007, сайт на НБУ.
 3. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2008, сайт на НБУ.
 4. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2009, сайт на НБУ.
 5. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2010, сайт на НБУ.
 6. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2011, сайт на НБУ.
 7. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2012, сайт на НБУ.
 8. Годишник на департамент „Масови комуникации“, 2013, сайт на НБУ.
 9. VI лятна школа по PR „Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС“, 16-23 юли 2004, сайт на НБУ.
 10. VIII лятна школа по PR „Спорт и комуникации“, 6-8 юли 2006, сайт на НБУ.
 11. IX лятна школа по PR „ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени?“, 9-11 юли 2007, сайт на НБУ.
 12. XII лятна школа по PR „Комуникационни практики и вътрешни публики“, 12-14 юли 2010, сайт на НБУ.
 13. XIII лятна школа по PR „iIПР в практиката и образованието (ПР образование в България – 20 години по-късно)“, 13-15 юли 2011, сайт на НБУ.
 14. XIV лятна школа по PR „В мрежата (Мрежата) на ПР“, 12-13 юли 2012, сайт на НБУ.

Външни препратки

редактиране