Матей Преспански

православен епископ

Матей е православен духовник, епископ на Охридската архиепископия от XVII век.[1]

Матей
православен епископ
Роден
Починал
Ктиторският надпис от Сливнишкия манастир с името на епископ Матей, 1606/1607 г.

Матей Преспански е споменат единствено в двата надписа на Сливнишкия манастир и като епархийски архиерей и като ктитор.[2][3] Единият надпис е в наоса от 1606/1607 година, а вторият е в трема от 1614 година.[2] Традиционно на този архиерей се приписва заслугата за употребата на славянски език и за изписването на най-старото грепово изображение на Светите Седмочисленици в притвора в Сливнишкия манастир.[2] Според Виктория Поповска-Коробар идейната програма на стенописите в манастира навежда на мисли за съвпадение на Матей Преспански и известния книжовник йеромонах Матей Слепченски от втората половина на XVI век.[2]

БележкиРедактиране

  1. Снегаровъ, Иванъ. История на Охридската архиепископия-патриаршия, Tом 2. Отъ падането ѝ подъ турцитѣ до нейното унищожение (1394–1767 г.). София — Печатница П. Глушковъ, Македонски наученъ институтъ, 1932. с. 242. Посетен на 20 юни 2018.
  2. а б в г Поповска-Коробар, Викторија. Ѕидното сликарство во црквата на Слимничкиот манастир. // Патримониум.мк 8 (13). 2015. с. 211.
  3. Сава, Епископ Шумадијски. Српски јерарси од деветог до двадесетог века. Евро Београд, Унирекс Подгорица, Каленић Крагујевац, 1996. с. 26. Посетен на 3 февруари 2014 г.
? преспански епископ
(в 1606/1607 – в 1614)
Захарий