Вижте пояснителната страница за други значения на Мачедония.

„Мачедония“ (на румънски: Macedonia) е месечно списание, издавано в Букурещ от януари 1888 до ноември 1889 година. Подзаглавието му е Списание на румънците на Балканския полуостров (Revista românilor din Peninsula Balcanică).

„Мачедония“
„Macedonia“
април 1888, №4
Информация
Видмесечник
Началоянуари 1888
Крайноември 1889
Езикрумънски/арумънски

Печата се в „Po Litografia Dor P. Cucu.” Основатели на списанието са арумънски интелектуалци - Андрей Багаву (Андрейлу ал Багав), Константин Космеску (Коста ал Косма), Константин Белимаче, Георге Мурну и Ташку Илиеску. Той е първото арумънско периодично издание с литературна насоченост. Целта му е засилване на културните и политическите връзки на румънците и арумъните. Теоретик на списанието е журналистът Стефан Михайляну. Списанието публикува и оригинални текстове на арумънски език[1].

  1. Pariza, Maria. Presa aromane in date, www.proiectavdhela.ro