Меандри на река Рибна

защитена местност в България

Меандри на река Рибна е защитена местност в България. Намира се в землището на село Кръстава, област Пазарджик.[1]

Защитена местност
„Меандри на река Рибна“
Местоположение Flag of Bulgaria.svg България
Кръстава, община Велинград
Данни
Площ 24,5 ha
Създаден 14 ноември 1995 г.
Уеб сайт ИАОС, Меандри на река Рибна

Защитената местност е с площ 24,5 ha. Обявена е на 14 ноември 1995 г. с цел опазване на естествения ландшафт и уникалните местообитания в местността Кара тепе.[1]

В защитената местност се забраняват:

  • строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на местността или водния є режим;
  • извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове;
  • увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки;
  • пашата на кози;
  • замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в Меандри на река Рибна. // ИАОС. Посетен на 2 февруари 2019 г. (на български)