Медицентърът на триъгълник се нарича пресечната точка на медианите на триъгълника. Медицентърът разделя медианите в отношение 2:1 считано от върха към средата на срещуположната страна. Медицентърът съвпада с центъра на тежестта на триъгълна плоча изработена от еднороден материал. Най-важното свойство на медицентъра е , където т. e произволна точка в равнината. Ето и доказателство: