Медицинската сестра е специалистка по медицина, която се грижи за здравната промоция, поддържането, лечението и възстановяването, подкрепата и грижата за здравето на индивида.[1]

СЗО определя 2020 г. като „година на медицинските сестри и акушерките“.[2]

В България „Медицинска сестра“ е специалност по регулирана професия от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за образователно-квалификационна степен бакалавър се провежда само в редовна форма с продължителност не по-малко от 4 учебни години във висши училища или техните филиали.[3]

12 май, рожденият ден на Флорънс Найтингейл, е международен ден на сестринството, съсловен празник на медицинските сестри.

Източници

редактиране