Медицинска специалност

Медицинската специалност е специфична област от медицината, в която даден медик практикува [1].

Придобиването на специалност в системата на здравеопазването се осъществява чрез теоретично и практическо следдипломно обучение, наречено медицинска специализация. Лекарите, които са в процес на медицинска специализация, се наричат специализанти. Времетраенето на специализацията е различно.

След изпълнение на теоретичното и практическото обучение специализантът има правото да се яви на държавен изпит за специалност. При успешното полагане на държавния изпит на лекаря се издава диплома за придобита специалност.

Източници редактиране

Вижте също редактиране